Pedagogická koncepce

Lesní klub Na Slunci - Blahutovice

Pedagogická koncepce Lesního klubu Na Slunci

“S dětmi venku, s dětmi na slunci”

Hlavní myšlenka lesní školky je ponechat dětem jejich dětství v jeho přirozenosti. Hrát si venku za každého počasí, ponechat jejich hrám volný průběh, zachovat jim jejich fantazii a kreativitu, zažívat bezpečné riziko a učit se spoléhat sám na sebe a uvědomovat si limity, které jim nabízí dané přírodní podmínky. Věříme, že děti získají přirozeně kladný vztah k přírodě a s úctou a pokorou se budou chovat šetrně k přírodnímu dědictví.  

Koncept lesních mateřských škol pochází ze severských zemí a z Německa. Inspirujeme se lesními mateřskými školami v České republice a jsme členem Asociace lesních mateřských škol.  

Děti pobývají venku celoročně za téměř každého počasí. Naše zázemí je prosté, tvoří je zahrada plná ovocných stromů s týpí a přístřeškem, kde se stravujeme a trávíme čas odpočinku. Ve velice nepříznivém počasí máme v tuto chvíli zázemí v teple blízkého Komunitního centra Klášter, kde obýváme knihovnu. Našim cílem však je vybudovat kvalitní zázemí na zahradě v podobě celoročně obyvatelné zateplené jurty, to abychom mohli pobývat s dětmi na zahradě celoročně. 

Děti jsou v menším a smíšeném kolektivu (max. 15 dětí na skupinu), vzájemné vztahy jsou intenzivnější, děti se učí vzájemnému porozumění a respektu k ostatním, starší děti se učí pomáhat mladším a svým jednáním se učí zodpovědnosti. 

Na jejich cestě je provází respektující dospělí v roli průvodce, společně hledají odpovědi na otázky, které se před nimi každý den objevují. Přístup k dětem je velice individuální, činnosti jsou nabízeny a tak každý má možnost volby. Často průvodci pracují na činnostech jako je zahradničení, ruční, řemeslná činnost apod., děti mají možnost se sami připojit a vyzkoušet si manuální činnost s reálnými pomůckami. Běžně dostupných hraček je ve školce minimálně, děti si vyhrají s přírodním materiálem nebo mají k dispozici náčiní a nářadí a mohou se tak věnovat  činnostem na zahradě a řemeslné činnosti. Dalším vybavením školky jsou zejména výtvarné potřeby a hudební nástroje.

Pobyt venku je pro děti velice důležitý, venku na ně čekají překážky, které se učí překonávat a tím roste jejich zdravé sebevědomí a sebedůvěra. Pohybem v nerovnoměrném terénu přírody se zlepšuje jejich motorika, rovnováha a koordinace. Dostatečný pohyb je také velice důležitý pro rozvoj myšlení a řeči. Pobyt v přírodě posiluje fyzické i psychické zdraví, snižuje stres a únavu, tlumí úzkosti a deprese, zvyšuje schopnost soustředění, zlepšuje náladu, snižuje se výskyt agresivity a násilí, posiluje kreativitu a fantazii. Příroda má na náš život vesměs pozitivní vliv a to i zejména k tomu, jak naše společnost tráví více času u digitálních technologií a tím ztrácí kontakt s okolním světem.

V lesním klubu se snažíme dodržovat pravidelný denní rytmus, díky němuž děti cítí pocit bezpečí a řádu. Školní rok je přirozeně sestaven v měsíčních cyklech navazující na koloběh přírody. V průběhu roku slavíme tradiční svátky, vracíme se ke svátkům a rituálům našich předků a snažíme se dětem ukázat jejich význam, které v současnosti ztrácí na významu. Na slavnosti společně s dětmi zveme také jejich rodiče a příznivce – tím se snažíme podpořit komunitní charakter celé organizace. Opakující se slavnosti by měly mít stejný průběh, čímž získávají ráz rituálu.

Naše pedagogická činnost se opírá zejména o přírodní pedagogiku a prožitkové učení. Děti se učí zejména pozorováním, nápodobou, tvořením a vlastními prožitky. Chybami se děti učí a jsou vnímány pozitivně. Důležitým přirozeným výukovým nástrojem je volná hra, která nechává dětem prostor pro vlastní objevování, rozvíjení svých dovedností a schopností, soustředěnosti a vlastní vůle. Součástí svobody jsou také určitá pravidla, která si vytváříme společně a která dávají pocit bezpečí a jistoty a každý se tak učí respektovat hranice ostatních a vyjadřovat své vlastní potřeby.